ดาวเหนือ กุลธิดา

ISBN:

Published:

Paperback

386 pages


Description

ดาวเหนือ  by  กุลธิดา

ดาวเหนือ by กุลธิดา
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, audiobook, mp3, ZIP | 386 pages | ISBN: | 8.70 Mb

หลังการผาตัดเปลียนหัวใจทีอเมริกาลุลวงไปดวยดี ปินฉัตรรูสึกวานิสัยของตัวเองเปลียนไป จากทีเคยเปนคนไมแครใคร กเริมใสใจคนรอบขาง เธออยากรูวาเจาของหัวใจเปนใคร จึงใหนักสืบเอกชนสืบเรืองนี และพบวาเจาของหัวใจเปนหญิงไทยทีถูกฆาตายอยางทารุณ คนรายกำลังถูกนำตัวขึนศาลMoreหลังการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจที่อเมริกาลุล่วงไปด้วยดี ปิ่นฉัตรรู้สึกว่านิสัยของตัวเองเปลี่ยนไป จากที่เคยเป็นคนไม่แคร์ใคร ก็เริ่มใส่ใจคนรอบข้าง เธออยากรู้ว่าเจ้าของหัวใจเป็นใคร จึงให้นักสืบเอกชนสืบเรื่องนี้ และพบว่าเจ้าของหัวใจเป็นหญิงไทยที่ถูกฆ่าตายอย่างทารุณ คนร้ายกำลังถูกนำตัวขึ้นศาล ปิ่นฉัตรตัดสินใจเดินทางไปอเมริกาเพื่อฟังการพิจารณาคดีนี้เธอได้พบกับกันนาร์ ทนายความซึ่งเป็นอดีตคู่หมั้นของดวงดาว...หญิงสาวผู้เป็นเจ้าของหัวใจ เงื่อนงำการเสียชีวิตของดวงดาวถูกโยงใยมายังทนายหนุ่มรูปงาม โดยที่เขาเองพยายามปกป้องศักดิ์ศรีของคนรักเก่าอย่างถึงที่สุด แม้ตัวเองจะถูกทนายจำเลยเปิดโปงเรื่องส่วนตัวในอดีตก็ตามปิ่นฉัตรมีความรู้สึกดี ๆ ให้แก่ชายหนุ่ม ความรู้สึกนั้นกำลังก่อตัวขึ้นเป็นความรัก ทว่าเธอก็ต้องตั้งคำถามกับตัวเองว่า เป็นเธอเองที่รักเขา หรือเจ้าของหัวใจคนก่อนกันแน่...Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "ดาวเหนือ":


saintgermainparishotel.com

©2010-2015 | DMCA | Contact us